Privacybeleid

Wauww Weddings & Events neemt de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Vandaar dat het nakomen van de wettelijke bepalingen ter bescherming van persoonsgegevens vanzelfsprekend is.

Om er zeker van te zijn dat u volledig op de hoogte bent van het beleid dat wij hanteren met betrekking tot het verzamelen, verwerken, gebruiken, opslaan en beschermen van uw persoonsgegevens, hebben wij dit Privacy statement opgesteld. U kunt deze te allen tijde op onze website raadplegen.

Wauww Weddings & Events organiseert en bemiddeld bij bruiloften en events, adviseert bruidsparen en kan ingezet worden als stylist of visagist. Hierbij verwerken wij veel persoonsgegevens. Die gebruiken wij bijvoorbeeld om op uw verzoek een offerte aan te vragen of om u te vertegenwoordigen bij een leverancier in geval van onderhandelingen. Wij nemen onze verantwoordelijkheid serieus om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wauww Weddings & Events verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en e-mailadres;
  • geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat;
  • trouwdatum;
  • bankrekeningnummer;
  • gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs (soms vragen we om een kopie van een identiteitsbewijs);
  • bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld seksuele voorkeur (bijv. homohuwelijk), godsdienst (bijv. indien er voor de kerk getrouwd wordt), etnische afkomst of gezondheid (indien dit van invloed is op het uitvoeren van de overeenkomst);
  • mogelijk nog andere niet genoemde gegevens benodigd om onze dienstverlening aan u uit te kunnen voeren.

Waarom we gegevens nodig hebben

Wauww Weddings & Events verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

– om u gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening;

– om onze dienstverlening beter te kunnen inspelen op uw persoonlijke situatie;

– om met en voor u overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen (laten) voeren en na te kunnen (laten) komen;

– om opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren;

– om de (potentiële) klantrelatie verder uit te breiden door informatie en marketingactiviteiten;

– om een financiële administratie te voeren;

– het afhandelen van uw betaling (indien nodig)

– u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

– om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen;

Hoe lang we gegevens bewaren

Wauww Weddings & Events zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

De volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens worden door ons gehanteerd:

– NAW gegevens en bankrekeningnummer, bewaartermijn: 7 jaar na het versturen van de laatste factuur. Reden: wettelijke verplichting

– Bijzondere persoonsgegevens en geboortedatum, bewaartermijn: 4 jaar na afronding van de overeenkomst. Reden: voor het goed uitvoeren van de overeengekomen diensten.

Wat zijn uw rechten?

U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt u altijd contact met ons opnemen.

Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:

– of wij uw persoonsgegevens verwerken;

– de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken;

– inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;

– bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;

– aanpassing van uw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;

– beperking van uw persoonsgegevens;

– verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens;

– overdracht van uw persoonsgegevens aan uzelf of aan een andere organisatie op uw verzoek;

– vragen over de inhoud van dit Privacy statement.

Let op: het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is zullen we u dit gemotiveerd laten weten.

Delen met anderen

Wauww Weddings & Events verstrekt uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen we wel doen als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Beveiliging

Wauww Weddings & Events neemt de bescherming van uw gegevens serieus en hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan gerust contact met ons op.

Het gebruik van deze site

Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Internetsites van derden

Onze website kan verwijzingen en/of hyperlinks bevatten naar één of meerdere websites van derden. Wij willen u er op wijzen, dat wij op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving.

Google Analytics

Via onze website wordt ook cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Social Media

Communicatie via de verscheidene social mediakanalen (facebook, whatsapp, twitter, linkedin, instagram) en het delen van privacygevoelige informatie, is uw eigen verantwoordelijkheid. Deze privacyverklaring is dan ook niet van toepassing op hoe social mediaplatforms omgaan met de door u verstrekte data. We wijzen u erop dat veel social mediaplatforms buiten de Europese Unie zijn gevestigd en gegevens opslaan buiten de Europese Unie. De privacywetgeving van de Europese Unie geldt dan meestal niet. We raden u aan om de privacyverklaring van deze social mediakanalen goed door te nemen.

Wijzigingen van ons Privacy statement

Het kan voorkomen dat we deze Privacy statement in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt u steeds de meest actuele versie.

Klachtrecht

Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als klant? Neem dan in ieder geval contact met ons op. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.